Privacy Policy

TIETOSUOJA

Tietosuojan noudattaminen on meille tärkeää. Voitte käyttää verkkopalveluamme anonyymisti, mikäli teillä ei ole käyttäjätiliä verkkopalvelussamme, ettekä ole kirjautunut sisään käyttäjäksi. Tilauksen tekeminen Find your Karisma -verkkokaupasta edellyttää rekisteröitymistä. Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee:

a) rekisteröityä kuluttajana Svahntton Oy:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot.

b) Antaa suostumuksensa, että Svahntton Oy rekisteröi henkilötiedot (mm. nimi, osoite, puhelin, sähköposti) asiakasrekisteriinsä.

 

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Svahntton Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

Svahntton Oy ei pyydä, eikä tallenna kuluttajasta

a) pankkiyhteystietoja

b) luottokorttitietoja

 

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

KARISMA VAASA

Svahntton Oy (y-tunnus 0786860-3)

www.karismavaasa.fi

Hovioikeudenpuistikko 20, 65100 Vaasa

 

Carola Svahn-Salomäki, puh 06-312 5513

sähköposti: info@karismavaasa.fi

 

REKISTERIN NIMI

Svahntton Oy:n asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Svahntton Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Svahntton Oy:n verkkokaupasta tuotteita.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Svahntton Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Svahntton Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Svahntton Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse ja tietojen rekisteröinti perustuu asiakkaan suostumukseen.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

·       Henkilön etu- ja sukunimi

·       Sähköpostiosoite

·       Postiosoite

·       Puhelinnumero

·       Tiedot käsitellyistä tilauksista

 

ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakkaalla on aina oikeus tarkastaa rekisteröidyt tiedot mukaan lukien oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoista. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää rekisteröityjen virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi myös kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin.   

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Svahntton Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Svahntton Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia ja salasanoja. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Rekisteri sijaitsee Svahntton Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle. Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamana tarpeettomat tiedot säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot.

Tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa.

DATASKYDD

Dataskydd är viktigt för oss. Du kan använda vår nättjänst anonymt om du inte har användarkonto i vår nättjänst eller är inloggad som användare. För att kunna göra en beställning i Find your Karisma nätbutiken måste du registrera dig. Vid din första beställning bör du:  

a)     Registrera dig som konsument i Svahntton Oy:s kundregister genom att meddela namn samt andra obligatoriska uppgifter.

b)     Ge ditt godkännande till att Svahntton Oy registrerar dina personuppgifter (bl.a. namn, address, telefon, e-post) i sitt kundregister.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Svahntton Oy:s kunduppgifter är konfidentiella.

Konsumenten bör iaktta noggrannhet och omsorg vid näthandel.

Svahntton Oy begär inte, och sparar inte heller konsumentens

a)     bankuppgifter

b)     kreditkortsuppgifter

 

REGISTERBESKRIVNING

 

REGISTERANSVARIG OCH KONTAKTPERSON

KARISMA VAASA

Svahntton Oy (fo-nummer 0786860-3)

www.karismavaasa.fi

Hovrättsesplanaden 20, 65100 Vasa

 

Carola Svahn-Salomäki, tel. 06-312 5513

e-post: info@karismavaasa.fi

 

REGISTRETS NAMN

Svahntton Oy:s kundregister

GRUND FÖR REGISTRERING

Personen har registrerat sig som Svahntton Oy:s kund eller köpt varor i Svahntton Oy:s nätbutik.

ÄNDAMÅLET MED REGISTRET

Ändamålet med registret är att upprätthålla Svahntton Oy:s kundregister samt arkivering och behandling av kundernas beställningar. Registret används också för uppföljning av försvunna paket. Uppgifterna kan användas för att utveckla Svahntton Oy:s verksamhet och för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen. Uppgifterna i registret kan användas i Svahntton Oy:s egna register för riktad marknadsföring utan att överlämna personuppgifter till utomstående.  

REGISTRETS SAKINNEHÅLL 

Uppgifternas huvudsakliga källa är användaren själv och registreringen av uppgifterna baserar sig på kundens godkännande. 

Registret innehåller personuppgifter enligt följande:

KUNDENS RÄTTIGHETER

Kunden har alltid rätt att kontrollera vilka personuppgifter som finns om honom eller henne i registret samt rätt att få en kopia på dessa uppgifter. Kunden har rätt att kräva att inexakta eller felaktiga personuppgifter korrigeras eller avlägsnas. Kunden kan också förbjuda användningen av sina personuppgifter i direkt marknadsföring.

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter utlämnas inte utanför Svahntton Oy.

Registrerade personuppgifter avlägsnas vid användarens begäran.

PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret utlämnas inte till utomstående. Användning av registret kräver användarrättigheter till Svahntton Oy:s interna nät. EU:s dataskyddsförordning beaktas vid behandlingen av personuppgifterna. Registret finns på Svahntton Oy:s lösenordsskyddade server.

Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändigt för ändamålet. Vi strävar efter att regelbundet uppdatera uppgifterna samt radera onödiga uppgifter. Vi raderar i regel uppgifter som inte använts under två år.

Dataskyddsbeskrivningen uppdateras vid behov.